İNTİBAK İŞLEMLERİ

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde yıllık sistemde öğretim yapmakta iken dönemlik-kredili sisteme dönüştürülen önlisans programları ve lisans bölümlerinde        ders intibakları yapılarak http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki “Kılavuzlar” linkinde yayımlanmaktadır.

 DERS EKLE-SİL İŞLEMİ  VE BANKA ÖDEME İŞLEMLERİ

Kayıt yeniletecek öğrenciler öncelikle http://kayit.anadolu.edu.tr    adresine girerek, alacakları dersleri ve gelecek döneme bırakılan dersleri inceleyip, alacakları dersler konusunda ders ekle-sil işlemi yaparak, bu konuda kesin kararını verdikten sonra kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyeceklerdir.

AÖF bürolarına gelen veya telefon ile arayan öğrenciye, http://kayit.anadolu.edu.tr adresine girmeleri ve ders ekle-sil işleminden sonra kayıt yenileme bedelini bankaya ödemeleri konusunda bilgi verilecektir.

Öğrencilere “Fakülte tarafından almanız gereken dersler üzerinize atanmıştır, kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyerek kaydınızı yeniletiniz.” yönünde bilgi verilmeyecektir.

Otomasyondaki “Öğrenci Borç Sorgula” butonu öğrencinin en son borç durumunu gösterdiğinden, diploma tesliminde veya kayıt silme için büronuza gelen tüm öğrencilerin borç bilgilerini bu butondan görebilirsiniz.

2011-2012 öğretim yılı ve öncesi borçları bankaya bildirilmiştir. Bu borçları Bahar  Dönemi kayıt yenileme bedeli ile birlikte ödenmek zorundadır.

Geçici özürlü öğrencilerimiz raporlarını mutlaka AÖF bürosuna tekrar vereceklerdir.


KAYIT AKTİFLEME VE LİSTELEME İŞLEMLERİ -

2012-2013 Güz Döneminde Otomasyon Sistemine girilen Bakanlar Kurulu Kararında sayılan Kanunlar kapsamında Şehitlerin Eş ve Çocukları, Maluller, Şeref Aylığı Alan ve Bunların Eş ve Çocukları ile Sürekli özürlü öğrencilerden banka ödeme bilgisi oluşmayan  AÖF Öğrencilerinden Bürolara başvuranlara öncelikle Ders Ekle-Sil İşlemini yapıp yapmadığı sorulacak bu işlemini tamamlayan ve kesin kararını verdiğini beyan eden öğrenci listeye kaydedilecek ve  Otomasyondan Kayıt Aktifleme İşlemi yapılacaktır. Günlük olarak tutulan bu listedeki öğrencilerin her gün otomasyondan kayıtlarının yenilenip yenilenmediği kontrolü yapılacaktır. Listeler atılmayarak kayıt yenileme işlemleri sonunda diğer evraklarla birlikte Merkez Büroya gönderilecektir.


DAİR RESMİ YAZI İLE ÖZÜRLÜ OLDUĞUNA DAİR SAĞLIK KURULU RAPORU SUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN

YAPILACAK İŞLEMLER  İÇİN TIKLAYINIZ


AÖF BÜROSUNCA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER

1. Kitap Teslimi

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine Bahar  Dönemine kayıt yenileten öğrencilerin ders kitapları 11 Mart 2013 tarihinden itibaren AÖF bürolarından verilecektir.

2. Öğrenci Tanıtım Kartlarının Teslimi ve Bandrol Verilmesi

2012-2013  öğretim  yılı Güz Döneminde kayıt yeniletmemiş olan  ve  Bahar Döneminde kaydını yeniletip önlisans programında 5. yılını, lisans bölümlerinde 8. yılını okuyacak öğrencilerin, “Öğrenci Tanıtım Kartları” hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilecektir. Bu öğrenciler  22  NİSAN 2013  tarihinden itibaren  “Öğrenci Kimlik Kartları”nı teslim ederek, yeni düzenlenen “Öğrenci Tanıtım Kartları”nı bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır.

Güz Döneminde Kayıt Yenilememiş olan öğrencilerin Kimlik Kartlarına  2012-2013 Bandrolü yapıştırılacaktır

3. Şifre Verme

11 Mart 2013 -  22 Mart 2013  tarihleri arasında kayıt yeniletecek öğrencilerden;

      Dönemlik-kredili programlarda kayıtlı olanlar var olan şifrelerini kullanabileceklerdir.

      Yıllık sistemden dönemlik-kredili programlara geçirilen ve Güz döneminde Kayıt Yeniletmemiş olanlar ellerinde bulunan şifrelerini kullanacaklardır.

      Şifresini almayan, bilmeyen ya da kaybeden öğrenciler  444 10 26 (Çağrı Merkezinden) ya da bürolardan şifre alabilirler.

      (Pasif öğrencilere de şifre alabileceklerdir)


Kayıt yenileme döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler için yapılacak işlem;

Kayıt sildirmek için büronuza gelen ve geçmiş dönemden borcu olan öğrencilere, otomasyondan geçmiş dönem borç bilgilerini vererek, sadece geçmiş dönem borçlarını ödemeleri konusunda uyarınız.

Bu öğrencilerin Bahar  Dönemi Kayıt  Yenileme  bedelini ödememesi gerekmektedir 

 


HERKESE KOLAYLIKLAR

 
22 Mart 2013 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı  ödemelerini yapmayan öğrenciler,                 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.