* ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU (%40 ve üzeri olacak)


Bakanlar Kurulu Kararında “Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.” denilmektedir.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yeni kayıt yaptıran öğrencilerden Öğrenci Katkı Payı alınmamakta, kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve miktarı Anadolu Üniversitesince belirlenen Öğretim Gideri alınmaktadır. Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince 2012-2013 öğretim yılından itibaren engellilik oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden Öğretim Giderinin de alınmamasına karar verilmiştir.

Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı  % 40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını engelli olduğuna dair “Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek kaydıyla “Öğretim Gideri”ni ödemeyeceklerdir.


AÖF büro görevlileri Engelli adaylardan “Sağlık Kurulu Raporu” %40 ve üzeri olanların büro otomasyonundan “Engel Durum Bilgisi Girişi”ni yapacaklardır. Girişi yapılan adaylardan engel oranı %40 ve üzeri olanların “Banka Sorgulama” panelinden ödeme bilgilerinin kaldırılıp kaldırılmadığı kontrol edilerek ödeme bilgisi kaldırılmış adaylar için aynı panelde “Öğrenci Yok” uyarısı görüldükten sonra “Kayıt Onay” butonundan kayıtları aktif hale getirilecektir. Engelli öğrencilerimize internet başvuru sayfasında “Banka Ödemesi Yapmayacak Olan Öğrenciler” başlığı altında ve “İnternet Başvuru Belgesi”nde gerekli uyarı yapılmıştır. Öğrencinin kaydı aktif hale getirildikten sonra sınavlara engelli salonlarında katılmak isteyen öğrenciler için ayrıca aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Engelli öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının fotokopisi alınarak kayıt dosyasının içerisine konulmadan “% 40 ve Üzeri Engelli Öğrenciler Listesi” ne yazılarak listesi ile birlikte Merkez Büro’ya gönderilecektir (Ek-6).

Sınavlara Engelli Salonlarında Katılmak İsteyen Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler

Engelli öğrencilere sınavlara engelliler için ayrılan salonlarda katılabilmeleri için sağlık kurulu raporunun fotokopisini kayıt anında kayıt yaptırdığı AÖF bürosuna vermesi gerektiği konusunda İnternet başvuru sitesinde ve kayıt kılavuzunda uyarı yapılmıştır.

Kayıtlarda engelli olduğunu beyan eden öğrencilerden sağlık kurulu raporunun fotokopisi alınarak kaydı yapılacak ve öğrencinin durumu otomasyon sisteminde “Bilgi Değiştirme” butonundan “Engel Durumu Bilgileri” bölümünden girilecektir. Öğrencinin “Sınav Engel Durum”u bilgisi otomasyon sisteminden, listeden ve sağlık kurulu raporları karşılaştırılarak kontrol edilecektir.

Sağlık kurulu raporu alınan engelli öğrenciler, engelli öğrenciler listesine (Ek-7) yazılacaktır. Bu öğrencilere ait sağlık kurulu raporları öğrenci kayıt dosyasına konmayacak, ayrı olarak listesiyle birlikte Merkez Büro'ya gönderilecektir.

Öğrencinin getirmiş olduğu sağlık kurulu raporunun otomasyon sistemindeki engel gruplarına uyup uymadığı konusunda tereddüt olması durumunda Merkez Büro’ya faks çekilerek görüş istenecektir.

Sınavlara engelli salonlarında katılmak isteyen öğrenciler ile % 40 ve üzeri engelli olduğu için öğretim gideri ödemeyecek olan öğrenciler açıklamalar doğrultusunda değerlendirilecek listesi ve raporları ayrı ayrı gönderilecektir.

Örneğin; %45 engelli olduğuna dair “sağlık kurulu raporu” getiren öğrenciye Uygulama Esaslarının “3.2 Engelli Öğrenciler” maddesindeki açıklamaya göre işlem yapılacaktır. Ayrıca öğrenciye engelli öğrenciler için ayrılan salonlarda sınava girmek isteyip istemediği sorulacaktır. Öğrenci engelliler için ayrılan salonda sınava girmek istediğini beyan etmesi halinde yukarıda açıklanan bilgilere göre işlem yapılacaktır.